Penafian

PENAFIAN
Setiap maklumat yang terkandung di laman web OTAi Burger Sungai Besi Enterprise adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak OTAi Burger Sungai Besi Enterprise tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak OTAi Burger Sungai Besi Enterprise berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak OTAi Burger Sungai Besi Enterprise tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak OTAi Burger Sungai Besi Enterprise tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.

HAKCIPTA
Hakcipta © OTAi Burger Sungai Besi Enterprise.

Semua aspek berkenaan laman web OTAi Burger Sungai Besi Enterprise – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta OTAi Burger Sungai Besi Enterprise dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya. Dengan mengakses laman web AOTAi Burger Sungai Besi Enterprise, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak OTAi Burger Sungai Besi Enterprise. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web OTAi Burger Sungai Besi Enterprise, sila emel kami [email protected]

DASAR PRIVASI
Tiada Maklumat peribadi dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali Maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel. Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web OTAi Burger Sungai Besi Enterprise. Perlu diingat bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi setiap laman yang dilayari. Cookies yang dijana oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul Maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan dating. Cookies ini tidak disimpan secara kekal dan tidak disimpan di dalam cakera keras computer anda. Cookies boleh dihapuskan menggunakan setting dalam pelayar web.

DASAR KESELAMATAN
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat Kami

Pautan Berkaitan

OTAi Group
OTAi Akademik
OTAi - Pengasas
OTAi - Media